آموزش استفاده از خط لب به افراد نابینا

آموزش گروهی کودکان نابینا
آموزش نحوه استفاده ازپنکیک به افراد نابینا
25/12/1400
آموزش گروهی کودکان نابینا
آموزش استفاده از رژلب به افراد نابینا
25/12/1400