خانواده توانمند همیار خانواده کودکان با نیازهای ویژه

درباره ما

چرا خانواده توانمند را انتخاب می کنید؟

ما در خانواده توانمند تلاش می‌کنیم تا کودکان با نیازهای ویژه و خانواده آنان از کلیه خدمات آموزشی ودرمانی متناسب با خود و بدون محدودیت مکانی و زمانی بهره مند شوند. زیرا تربیت کودکان بانیازهای ویژه در چهارچوب روش های تربیتی، معمول نیست آنها نیاز به راهنمایی افراد متخصص وآگاه دارند ما در تیم خانواده توانمند متعهد شده ایم همیار خانواده کودکان بانیازهای ویژه باشیم تا کودکان بانیازهای ویژه نیز بتوانند استعدادها وتوانایی‌های خود را کشف و پرورش دهند.

بیشتر
 

چرا خانواده توانمند را انتخاب می کنید؟


eco3-icon1

سهولت دسترسی

دسترسی آسان خانواده کودکان با نیازهای ویژه به خدمات آموزشی و درمانی بدون محدودیت مکانی و زمانی
eco3-icon4

تنوع خدمات

سطح گسترده از مشاوران و متخصصان و معلمان کودکان با نیازهای ویژه

eco3-pricing-icon4

انتخاب آگاهانه متخصصین

با بررسی پروفایل و نظرات مراجعه کنندگان قبلی متخصصین، مناسب‌ترین فرد را انتخاب می‌کنند.
eco3-pricing-icon6

مشاوره رایگان

تیم مشاوره خانواده توانمند درتمام جلسات آموزشی و توانبخشی همیارخانواده کودکان با نیازهای ویژه خواهد بود.