کاردرمانی

21/06/1402

تمرینات اتاق تاریک

از اتاق تاریک متخصصان کاردرمانی، اختلالات یادگیری، روانشناسان، مشاوران برای درمان اختلالات مختلفی استفاده می کنند.  اتاق تاریک […]
21/06/1402

تجهیزات اتاق تاریک

در مسیر توانبخشی کودکان و بزرگسالان، تجهیزات اتاق تاریک چه تاثیری دارد؟ تجهیزات اتاق تاریک کاردرمانی شامل چه […]