یکی از اصول توانبخشی در رابطه با هر گروه  از مددجویان با نیازهای ویژه( استثنایی) توانبخشی حرفه ای است. زمانی که این گروه از مددجویان یکسری خدمات توانبخشی اختصاصی نظیر کاردرمانی، گفتاردرمانی، فیزیوتراپی و آموزش ویژه را دریافت می‌کنند باید به مرور به طور عملکردی تجاربی را در زمینه حرفه و فعالبت‌های خاصی کسب کنند تا از این طریق به استقلال نسبی برسند.

زمانی که کودکان  با نیازهای ویژه که از نظر  بهره هوشی آموزش پذیر هستند، دوره آموزشی را در مدارس و مراکز آموزش استثنایی به اتمام می‌رسانند و در مقوله‌های آموزشی چون خواندن، نوشتن و ریاضی به طور نسبی توانایی کسب می‌کنند.

خانواده با این نگرانی روبه رو می‌شود که پایان این همه آموزش و توانبخشی به کجا ختم می‌شود و دیگر اینکه بعد از نبود آنها کودک چگونه می‌تواند به توانایی و مهارت های خویش در زندگی دسترسی پیدا کند و از عهده رفع احتیاجات و نیازهای خود برآید؟از این رو و با این دیدگاه که نگرانی و دغدغه خاطر بسیاری از والدین کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه است، توانبخشی حرفه‌ای و بالطبع آن آموزش شغلی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه اهمیت ویژه پیدا می‌کند.

آموزش شغلی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه

آموزش شغلی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه از یک برنامه  زندگی محور پیروی می‌کند که این برنامه شامل آگاهی  شغلی ، کشف شغل و آمادگی شغلی است.در واقع مشاوران به عنوان افرادی مسئول در امر انتخاب شغل باید دانش آموزان متوسطه را به جریان زندگی و محیط کاری هدایت کنند.

برای رسیدن به این مهم مشاور باید با استفاده از دیدگاه های جدید توانایی دانش آموزان را شناسایی و در جهت کیفیت بخشی به هدایت شغلی، سازگاری و استقلال حرفه ای آنان را محقق سازد.به طور رایج و مرسوم، برنامه‌های مدارس استثنایی به آموزش مهارت‌های تحصیلی چون خواندن، نوشتن و حساب و ریاضی متمرکز  شده است.

درست است که این  آموزش ها مهم هستند ولی باید مهارت‌های دیگری برای این دانش آموزان از نظر سازگاری و آینده شغلی در نظر گرفته شود.

اهمیت دوره‌های حرفه آموزی و پیش حرفه‌ای

دانش آموزان با نیازهای ویزه، مانند دیگر دانش آموزان نیازهایی دارند که در خانه و مدرسه باید مورد توجه قرار می‌گیرند اما افزون بر نیازهای عادی، آنها نیازهای ویژه‌ای  هم دارند که والدین و همه مسئولان آموزشی موظف هستند آن نیازها را برآورده سازند.

با توجه به این امر ببیشتر دانش آموزان کم توان ذهنی و اوتیسم از آموزش و پرورش پیش دبستانی محروم بوده و همچنین در دریافت مهارت‌های اساسی و فعالیت‌های آموزشی نسبت به افراد عادی کندتر هستند.

در چنین شرایطی نظام آموزش و پرورش ویژه، وظیفه دارد با استفاده از روش غنی سازی آموزشی و محیطی نیازهای آموزشی ویژه (آموزش ترمیمی)، خدمات ویژه ( کاردرمانی ، گفتاردرمانی ) و امکانات مناسب دیگر را فراهم کند تا اینگونه دانش آموزان قادر شوند تا حدی از برنامه آموزش عادی بهره‌مند شوند و کمبودهای خود را جبران  کنند.

در چنین شرایطی عوامل ناکامی، دغدغه‌های عقب ماندن و شکست تحصیلی به تدریج  از بین  می‌رود و زمینه‌های پیشرفت و شکوفایی آنها فراهم می‌شود.

اهمیت دوره‌های حرفه آموزی و پیش حرفه‌ای برای مدد جویان با نیازهای ویژه

ضرورت و اهمیت آموزش پیش حرفه‌ای از زمانی که سازمان یونسکو در هشتمین جلسه کنفرانس عمومی تاکید کرد که آموزش بدون ارائه حرفه آموزی ناکامل است، قوت بیشتری گرفت.در واقع  آموزش پیش حرفه ای ، رویکردی  است که  برای اطمینان از کسب مهارت‌ها، نگرش‌ها و رفتارهایی که دانش آموزان با نیازهای ویژه  را  برای ادامه  یادگیری توانمند کرده و برای زندگی آماده می کنند، طراحی شده است.

به طور کلی، فلسفه آموزش پیش حرفه‌ای مواجه کردن دانش آموزان با مهارت‌های لازم در زندگی واقعی به منظور بهبود مهارت‌های ضروری در زندگی روزمره‌شان و توانمند سازی آنها برای تجربه و درک بهتر کارهای گوناگون است.در واقع آموزش پیش حرفه ای باعث می‌شود که دانش آموزان جهت‌گیری درستی داشته باشند.

در زمینه کار و حرفه مورد نظر و این جهت گیری ادراک و نگرش آنها را نسبت به کار مطلوبی تحت تاثیر قرار می‌دهد و با برقراری ارتباط بین آموزش و کار عملی از طریق آشنا کردن دانش آموزان با دنیای کار شالوده حرفه آموزی در دوره‌های بعدی را بنیان گذاری می‌کند.

هدف آموزش پیش حرفه ای در سنین دوره ابتدایی و راهنمایی

به بیان دیگر، هدف آموزش پیش حرفه ای در سنین دوره ابتدایی و راهنمایی این نیست که دانش آموزان را برای شغل ویژه آماده کند، بلکه به دنبال بهبود توانایی‌های عمومی آنها و کشف علایق آنها از طریق ارائه تجربه‌های متنوع و گسترده به آنهاست.

بر این اساس از ضروریات برنامه‌های درسی افراد با نیازهای ویژه آن است که فرصتی داده شود تا توانایی‌هایشان را برای حمایت از حضور به ظهور رسانند و از یاس و نامیدی ناشی از اینکه ممکن است نتواند مانند دیگران در کارشان شایستگی پیدا کنند، جلوگیری شود.موفقیت و اثربخشی برنامه های آموزش ویژه، مرهون سرمایه گذاری روی آموزش مهارت‌های پیش حرفه ای و پایه است.

آموزش مهارت های پیش حرفه ای در زمینه روابط بین فردی و اجتماعی

آموزش مهارت‌های پیش حرفه‌ای در زمینه روابط بین فردی و اجتماعی، رمز موفقیت افراد در برنامه آموزش حرفه ای است.آموزش پیش حرفه‌ای، موجب سازگاری فرد در محیط شده، افزایش توانایی کار کردن با دیگران و داشتن زندگی مستقل در افراد کم توان ذهنی آموزش پذیر را سبب می‌شود.

بسیاری عقیده دارند چون دانش آموزان با نیازهای ویژه نمی‌توانند در برخی مباحث تحصیلی شایستگی کامل کسب کنند یا موفقیتی بدست آورند.بنابراین بهترین برنامه درسی برای آنها باید نوعی کلاس کارآموزی حرفه ای باشد.

در این راستا پژوهشگران به این نتیجه رسیده‌اند که به جای  آن که مشاغل ویژه‌ای را به دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر بیاموزند بهتر است مهارت‌های پیش حرفه ای و اساسی لازم برای ورود به مشاغل نیمه تخصصی یا غیر تخصصی  را در برنامه درسی این گروه بگنجانند.

 

توانبخشی

 

اهمیت نقش والدین و معلمان آموزش استثنایی

از آنجا که یک فرد کم توان ذهنی و یا فردی که نیاز ویژه آموزشی دارد در همه مراحل زندگی به درجات مختلف و به انواع مختلف و متنوعی از خدمات آموزش و توانبخشی نیازمند و وابسته است، بنابراین نگرش مقطعی به آموزش پیش حرفه ای، یکی از آموزش های موثر این گروه است.

هر چند والدین کودکان و نوجوان با نیازهای ویژه به عنوان یک از منابع قابل اطمینان و مهم شناسایی توانمندی‌های بالقوه  دانش آموزان کم توان ذهنی در نظر گرفته می‌شوند اما نقش آنها به طور سنتی همیشه خارج از دایره آموزش‌های رسمی و برنامه‌ریزی مربوط به فرزندانشان بوده است.

والدین این کودکان، می توانند حلقه اتصال مناسبی میان برنامه‌های آموزشی و جامعه باشند و نظرسنجی‌ها و مصاحبه‌های انجام شده از والدین نشان داده که آنها می‌توانند نقش فعال و مناسبی در جایگزین فرزندانشان در جامعه ایفا کنند.علاوه بر این، آنها می‌توانند به عنوان دواطلب در برنامه‌های آموزش حرفه ای مبتنی بر جامعه نیز نقش مهمی را ایفا کنند.

اهمیت نقش والدین و معلمان آموزش استثنایی در مقوله پیش حرفه ای و حرفه آموزی

بررسی‌ها و مطالعات جدید نیز به نقش والدین در برنامه‌ریزی و اجرای آموزش مهارت‌های حرفه ای تاکید داشته‌اند و برای این  پیشنهاد دلایل مختلفی بیان شده است.یکی از مهمترین دلایل توانایی والدین در شناسایی نیازهای فرزندانشان است. زیرا آنها بیشترین زمان را با فرزندانشان سپری می‌کنند.

افزون بر این معلمان آموزش و پرورش استثنایی نیز از مهمترین و اساسی‌ترین عناصر سیستم آموزشی هستند.به سخن دیگر کیفیت فرآیند آموزشی وابسته به شایستگی معلمانی است که فرآیند آموزش را هدایت و رهبری می کنند. بنابراین، موفقیت برنامه‌های آموزشی طرح شده به شناخت خوب معلم از برنامه و داشتن علم و مهارت مورد نیاز این برنامه بستگی دارد.

در حقیقت، برنامه ریزان آموزشی باید از دیدگاه معلمان در برنامه‌ریزی آموزشی استفاده کرد و معلمان هم باید دانش خود را در مورد دانش آموزان، فرآیند یاددهی – یادگیری و غیره توسعه دهند و این کار تنها از راه مطالعه دقیق و کامل برنامه امکان پذیر است و لازم است تا تمامی معلمان، متخصصین حوزه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی و توانبخشی و نیز والدین به صورت یک تیم منسجم در زمینه آماده سازی کودکان و نوجوانان استثنایی برای فراگیری حرفه ای خاص تلاش ها و اقدامات لازم را به صورت همه جانبه انجام دهند تا زمینه توانمندی ها و کسب مهارت در این افراد فراهم شود.

 

منبع: کتاب توانبخشی حرفه‌ای در نوجوانان مبتلا به اختلال اتیسم دکتر کاوه مقدم

خانواده توانمند به خانواده‌های کودکان با نیازهای ویژه چه کمکی می‌کند؟

ما در خانواده توانمند تلاش می‌کنیم تا کودکان با نیازهای ویژه به همراه خانواده‌شان از کلیه خدمات آموزشی، درمانی، مهارتی و محصولات (لوازم توانبخشی، اسباب‌بازی، کتاب، صنایع دستی و…) متناسب با نیازهای خود بدون هرگونه محدودیت  زمانی و مکانی از خدمات گفته شده بهره‌مند شوند.

جهت استفاده یا مشاوره گرفتن از خدمات خانواده توانمند باید چکار کنیم؟

۱. در قسمت ورود /ثبت‌نام خدمات گیرنده ثبت‌نام کنید.

۲.خدمات یا محصول مورد نظر خود را جست‌وجو و یا در صورت تمایل رزو کنید.

۳. از طریق شماره تلفن ۰۹۰۵۴۱۴۶۹۱۱ مشاوره و آگاهی لازم را دریافت کنید.

 چگونه می‌توان محصولات و خدمات خود را در  سایت خانواده  توانمند معرفی کنیم؟

جهت ثبت خدمات و محصولات خود در سایت‌؛ شما عزیزان می‌توانید فرم همکاری را پر کنید تا تیم خانواده توانمند در اسرع وقت جهت هماهنگی لازم با شما تماس بگیرند.