فرهنگ تصویری صامت‌ ها در جمله

افراد مناسب آموزش برای این کتاب:

  • کودکان با اختلالات تولیدی و تلفظی
  • کودکان با تاخیر در رشد گفتار و زبان
  • کودکان با مشکلات شنوایی
  • کودکان در طیف اختلالات رشدی فراگیر و اتیسم
  • کودکان عقب مانده ذهنی

برای خرید این کتاب آموزشی مفید و با قیمت مناسب از طریق راه‌های ارتباطی با ما تماس بگیرید.