ویدئوها

05/10/1401

کارگاه تقویت مهارت گفتاری کودکان کم شنوا

      تقویت مهارت گفتاری کودکان کم شنوا خانواده توانمند کارگاهی با موضوع تقویت مهارت گفتاری کودکان […]
30/05/1401

کارگاه لجبازی کودکان

در این کارگاه به علل لجبازی کودکان و راهکار درمان لجبازی کودکان پرداخته شده. در کارگاه لجبازی کودکان […]
29/05/1401

راهکار اضطراب مادران

خانواده توانمند کارگاهی را با موضوع کنترل اضطراب مادران و کودکان برگزار کرد. این کارگاه با حضور دکتر […]
25/12/1400

آموزش حروف الفبا به کودکان (حرف ت)

آموزش حرف ت تیم آموزشی خانواده توانمند این بار در قالب این ویدئو آموزشی، آمده است تا نشانه […]
25/12/1400

آموزش حرف س با سالادشیرازی

یکی از چالش های مشترک والدین و معلمان دانش آموزان استثنایی نحوه آموزش به کودکان استثنایی می باشد. […]
21/12/1400

آموزش حرف گ| آموزش حروف الفبا

آموزش حرف گ خانواده توانمند معتقد است که با هدف گذاری، برنامه ریزی درست و ارزیابی به موقع […]
21/12/1400

آموزش حرف ط با طوطی

برای آموزش دانش آموزان استثنایی وقت بزارید!!!  دانش آموزان استثنایی برای آموزش نیاز به وقت بیشتری دارند. بیشترین […]
21/12/1400

آموزش حرف چ با چتر

آموزش دانش آموزان پایه اول استثنایی در منزل بعضی از بچه های بانیازهای ویژه به دلیل نبود مدرسه […]
21/12/1400

آموزش حرف ع با عدسی

آموزش حرف ع در منزل تا حالا به این موضوع فکر کرده‌اید که اگر کودکان با نیازهای ویژه […]