آموزش

27/02/1402

آموزش مهارت های خودیاری

آموزش مهارت های خودیاری به کودکان اوتیسم، کم توان ذهنی، سندرم داون  شامل فعالیت های مراقبت از خود […]
30/01/1402

آموزش مراقبت از بیمار فلج مغزی در منزل

موضوع این مقاله از سایت خانواده توانمند درباره راهکارهای مراقبت از بیمار فلج مغزی می باشد. با خواندن […]
29/01/1402

4 اصل مهم برای آموزش کودکان فلج مغزی

در این مقاله از سایت خانواده توانمند راهکارهای جذاب برای آموزش کودکان فلج مغزی معرفی می شود. تشخیص […]
20/01/1402

سوالات پرتکرار والدین درباره سنجش کلاس اول

در این مقاله از سایت خانواده توانمند به سوالات پرتکرار والدین درباره طرح سنجش کلاس اول می پردازیم. […]
02/12/1401

آموزش عدد سه به کودکان با درب بطری

آموزش عدد سه به کودکان در این مقاله از طریق بازی، کاردستی، آشپزی، پارک می باشد. همه کودکان […]
30/11/1401

آموزش عدد دو به کودکان با دوچرخه سبزیجات

آموزش اعداد از جمله آموزش عدد دو به کودکان موضوع این مقاله می باشد. اعداد در زندگی همه […]
26/11/1401

آموزش عدد یک به کودکان با میوه سیخی

آموزش اعداد از جمله آموزش عدد یک به کودکان با بازی در منزل و پارک، آشپزی، کاردستی و […]
24/11/1401

آموزش مفهوم همه هیچ مقداری به کودکان با آب پرتقال

یکی از مفاهیم ریاضی پایه اول جلد1 کم توان ذهنی آموزش مفهوم همه، هیچ، مقداری به کودکان بانیازهای […]
20/11/1401

آموزش تناظر یک به یک به کودکان با سر مدادی

آموزش تناظر یک به یک به کودکان موضوع این مقاله می باشد. یکی از مباحث ریاضی پایه اول […]