تخصص: کارشناس کاردرمانی ( اوتیسم ، بیش فعالی، کاردرمانی ذهنی، اختلال یادگیری و نقص توجه )

شماره نظام پزشکی: ک – د 2034

نحوه ارائه خدمات: حضوری، آنلاین

محل خدمت: تهران – سعادت آباد- صادقیه