مجموعه پازل مشاغل و ابزار

مشخصات فنی :

این محصول شامل 24 جفت پازل مقوایی و مصور در خصوص انواع مشاغل در ابعاد 7.5*7.5 سانتیمتر است.

اهداف آموزشی:

– آشنایی با مشاغل مختلف و ابزار آنها

– پرورش تفکر منطقی و تجسم

– هماهنگی عمل چشم و دست

– پرورش حافظه بصری