تخصص:

کارشناس کاردرمانی ( اتیسم ، بیش فعالی، کاردرمانی ذهنی، اختلال یادگیری و نقص توجه )

شماره نظام پزشکی:

ک – د 2034

نحوه ارائه خدمات:

حضوری ، آنلاین

محل خدمت:

 تهران – سعادت آباد- صادقیه