عروسک یونیکورن جذاب

اندازه به صورت نشسته حدود 20 سانت

با نخ اکریل بافت ایرانی بافته شده است.