عروسک پسر فیلن رایدر

اندازه 25 سانت

بافته شده با نخ اکریل بافت ایرانی