اطلاعات

تخصص:

دکترای تخصص کاردرمانی

کارشناس کاردرمانی، ارشد علوم شناختی

شماره نظام پزشکی:

2318

نحوه ارائه خدمات:

آنلاین و ویزیت در منزل و حضوری

محل خدمت:

تهران