تخصص:

کارشناس کاردرمانی

ارشد علوم شناختی

شماره نظام پزشکی:

2318

نحوه ارائه خدمات:

 آنلاین و ویزیت در منزل و حضوری

محدود خدمت:

تهران