تخصص:

کارشناسی کاردرمانی

شماره نظام پزشکی:

ک – د 2239

نحوه ارائه خدمات:

آنلاین و ویزیت در منزل

محدود خدمت:

گیلان- تالش