خرگوش و دسته گل

ابعاد ۳۵ در۴۰

با قاب و تخته پشت تابلو