بازی آموزشی جورچین حیوانات مزرعه

این جورچین از یک صفحه پلاستیکی و ۳۲ قطعه مقوایی با تصاویر حیوانات مختلف وفرآورده های آنها( گاو، گوسفند، مرغ وشترمرغ) تشکیل شده است وکودکان با نیازهای ویژه بااین بازی جذاب باحیوانات مزرعه ومحصولات وفرآورده های آنهاآشنامی شوند.همچنین دایره لغات وکلمات کودکان گسترده میشودوهمراه بابازی وقصه گویی به تقویت قوه تخیل کودک نیزکمک می‌کند.

اهداف :

– افزایش اطلاعات عمومی کودک

– آشنایی با حیوانات اهلی و مزرعه

– آشنایی با فراورده های حیوانات

– آشنایی با فواید حیوانات برای انسان –

– افزایش گنجینه لغات کودکان

– آموزش رفتار مناسب با حیوانات

– هماهنگی چشم و دست

– پرورش مهارت حرکات ظریف دست (انگشتان)

– پرورش مهارتهای ادراک بصری

– پرورش دقت و تمرکز و مهارتهای تفکر مانند شناخت، یادآوری، تطبیق، مرتب سازی و حل مسئله