تجربه مادران کودکان ناشنوا و کم شنوا

03/10/1401

هدیه ویژه برای مادران کودکان کم شنوا

    یکی از سوالات والدین کودکان کم شنوا از مشاور سایت خانواده توانمند اینکه: وسایل بازی کودکان […]
03/10/1401

سوالات مادرانه انگیزه نوشتن کتاب کودکان کم شنوا( قسمت چهارم روایت مادرانه)

زندگی با تفاوت های کودکان کم شنوا کتاب کودکان کم شنوا  به زبان فارسی هست؟ میشه برای بچه […]
03/10/1401

سمعک کودکان کم شنوا( قسمت اول روایت مادرانه)

  موضوع این پادکست روایت مادرانه درباره سمعک کودکان کم شنوا می باشد. اکثریت فکر می کنند معلولیت […]
03/10/1401

کاردرمانی کودکان کم شنوا( قسمت دوم روایت مادرانه)

    برای کاردرمانی کودکان کم شنوا چیکار کنیم؟ میشه برای کاردرمانی کودکان کم شنوا به نزدیک ترین […]
03/10/1401

کاشت حلزون کودکان کم شنوا( قسمت سوم روایت مادرانه)

کاشت حلزون کودکان کم شنوا فایده دارد؟ همه کودکان کم شنوا می توانند کاندیدا کاشت حلزون بشند؟ کاشت […]