تجربه مادران کودکان اتیسم

02/12/1400

آموزش شنا به کودکان اوتیسم فاقد کلام

آموزش شنا به کودکان اوتیسم فاقد کلام شدنیه؟ برای آموزش مهارت های مختلف به کودکان اوتیسم چه اصولی […]
02/12/1400

مهارت آموزی کودکان اوتیسم فاقد کلام

پیش نیاز مهارت آموزی کودکان اوتیسم چیست؟ والدین چه نقشی در مهارت آموزی کودکان اوتیسم دارند؟ اصلا بچه […]
01/12/1400

آگاهی جامعه از اوتیسم با تلاش های مادرانه

آگاهی جامعه از اوتیسم از چه راههای ممکنه؟ والدین برای معرفی اختلال اوتیسم چه کارهای می توانند انجام […]
01/12/1400

بلوغ در افراد اوتیسم

بلوغ در افراد اوتیسم خود را چگونه نشان می دهد؟ برای بلوغ افراد اوتیسم چه اقداماتی باید انجام […]
01/12/1400

مدرسه رفتن کودکان اوتیسم

مدرسه رفتن کودکان اوتیسم شرایطی خاصی دارد؟ همه کودکان اوتیسم حتی بچه های طیف شدید می توانند به […]
01/12/1400

از پوشک گرفتن کودکان اوتیسم

از پوشک گرفتن کودکان اوتیسم سخته؟ برای پوشک گرفتن کودکان اوتیسم چیکار کنیم؟ این دو سوال از سوالات […]