• چرا ناشنوایان از سمعک استفاده می کنند

چرا ناشنوایان از سمعک استفاده می کنند؟

احتمالا شما هم مثل من این سوال برای‌تان پیش آمده باشد که چرا ناشنوایان از سمعک استفاده می کنند؟ آیا استفاده کردن از سمعک می‌تواند بر شنوایی آن‌ها تاثیر مثبتی بگذارد؟ ما در این نوشته [...]